Davet
Saygıdeğer Türk Pediatrik Hematoloji Derneği Üyeleri ve Değerli Sempozyum Katılımcıları,
8. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu' nu, 25-28 Mayıs 2022 tarihleri arasında
BÜYÜK ZAFER'in 100. yılında Afyonkarahisar' da gerçekleştirecek olmanın heyecanı içindeyiz.