Bilimsel Program

25 Mayıs 2022, Çarşamba
14:00 - 14:30 Açılış Oturumu
14:30 - 15:15
PROF. DR. ŞİNASİ ÖZSOYLU ANMA TOPLANTISI Oturumu İzle


Oturum Başkanları: Prof. Dr. Fatma Gümrük, Prof. Dr. Namık Yaşar Özbek, Prof. Dr. Lale Olcay

Tıbba Adanan Bir Ömür
Prof. Dr. Şule Ünal Cangül

Megadoz Metilprednizolon
Prof. Dr. Gülyüz Öztürk
15:15 - 15:30
DR. FÜGEN PEKÜN ANMA TOPLANTISI Oturumu İzle


Uzm. Dr. Emine Türkkan
15:30 - 16:30
PROF. DR. OLCAY NEYZİ OTURUMU Oturumu İzle


Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ömer Devecioğlu, Prof. Dr. Nejat Akar, Prof. Dr. Zeynep Karakaş
15:30 - 16:00 Hematolojide Yapay Zekanın Kullanımı
Dr. Öğr. Üyesi Elif Habibe Aktekin, Müh. PhD. Mert Burkay Çöteli
16:00 - 16:30 Hematoloji Genetiğinde Yeni Gelişmeler
Prof. Dr. Hüseyin Onay
16:30 Ara
19:30 - 21:00 Akşam Yemeği
26 Mayıs 2022, Perşembe
08:00 - 08:45 Pediatrik Hematoloji Hastalarının Yönetiminde Kullanılan İlaçlara Bağlı Zorluklar
Doç. Dr. Ersin Töret
08:45 - 10:30
KRONİK MYELOİD LÖSEMİDE GÖLGELER VE IŞIKLAR Oturumu İzle


Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ümran Çalışkan, Prof. Dr. Emin Kürekçi
08:45 - 09:15 Olgularla Kronik Myeloid Lösemi Tanısı ve Tirozin Kinaz İnhibitörleri ile Tedavisi
Doç. Dr. Melike Sezgin Evim
09:15 - 09:45 Kronik Myeloid Lösemi Tedavisi Ne Zaman Sonlandırılabilir?
Prof. Dr. Deniz Karapınar
09:45 - 10:15 Kronik Myeloid Lösemi Tedavisinde Transplantasyonun Yeri
Prof. Dr. Talia İleri
10:15 - 10:30 Tartışma
10:30 - 11:00 Kahve Arası
11:00 - 11:45 UYDU SEMPOZYUMU (TAKEDA)

Advate® & myPKFit Türkiye’de 5 Yaşında

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Namık Yaşar Özbek

Advate® ile Profilaksi
Doç. Dr. Dilek Gürlek Gökçebay

İnteraktif Profilaksi
Uzm. Dr. Emine Türkkan
11:45 - 12:15
Akılcı İlaç Kullanımı Oturumu İzle

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ziya Aral
12:30 - 13:00 Öğle Yemeği
13:00 - 14:30
PHILADELPHIA NEGATİF MYELOPROLİFERATİF HASTALIKLAR Oturumu İzle


Oturum Başkanları: Prof. Dr. Bülent Zülfikar, Prof. Dr. Zühre Kaya
13:00 - 13:20 Philadelphia Negatif Myeloproliferatif Hastalıkların Tanımı ve Sınıflaması
Prof. Dr. Deniz Tuğcu
13:20 - 14:00 Olgularla Myeloproliferatif Hastalıklar

Polisitemi
Prof. Dr. Ekrem Ünal

Trombositoz
Doç. Dr. Aylin Canbolat
14:00 - 14:20 JMML’li Bir Olgunun Tanı ve Tedavi Yönetimi
Doç. Dr. Özlem Tüfekçi
14:20 - 14:30 Tartışma
14:30 - 14:45 Kahve Arası
14:45 - 15:30 UYDU SEMPOZYUMU (ARİS)

Olgularla Demir Şelasyon Yönetimi
Prof. Dr. Yeşim Aydınok
15:30 - 16:30
MYELODİSPLASTİK SENDROM OTURUMU Oturumu İzle


Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sema Anak, Prof. Dr. Betül Biner Orhaner
15:30 - 16:00 MDS Tanısında Zorluklar ve Çözümler
Prof. Dr. Emel Özyürek
16:00 - 16:30

MDS Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar
Prof. Dr. Emine Zengin

16:30 - 16:45 Kahve Arası
16:45 - 17:30
UYDU SEMPOZYUMU (NOVONORDİSK)


Oturum Başkanı: Prof. Dr. Can Balkan

NovoEight® ile Hemofili A’da Özgürlüğe Açılan Kapı
Prof. Dr. Selin Aytaç, Doç. Dr. Kamuran Karaman
17:30 - 19:00 Sözel ve Poster Bildiri Oturumları

Sözel Bildiri Oturumları
B Salonu; Oturum Başkanı: Prof. Dr. Elif İnce
C Salonu; Oturum Başkanları: Prof. Dr. Yıldız Yıldırmak, Doç. Dr. Orhan Gürsel
D Salonu; Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ünsal Özgen, Prof. Dr. Birol Baytan
E Salonu; Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sinan Akbayram, Prof. Dr. Barış Malbora

Poster Bildiri Oturumları
1. Plazma; Oturum Başkanları: Prof. Dr. Avni Atay, Uzm. Dr. Çetin Timur
2. Plazma; Oturum Başkanları: Prof. Dr. Zafer Bıçakçı, Doç. Dr. Tuba Hilkay Karapınar
3. Plazma; Oturum Başkanları: Prof. Dr. Can Acıpayam, Doç. Dr. Ayşen Türedi Yıldırım
4. Plazma; Oturum Başkanları: Prof. Dr. Yasemin Altuner Torun, Doç. Dr. Tekin Aksu
19:00 Akşam Yemeği
27 Mayıs 2022, Cuma
08:00 - 08:45
UYDU SEMPOZYUMU

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Akif Yeşilipek

Vexperda ile Aşırı Demir Yüküne Yüksek Tedavi Uyumu
Prof. Dr. İlgen Şaşmaz, Prof. Dr. Vedat Uygun
08:45 - 11:30
TPHD Lösemi Alt Çalışma Grubu Pediatrik ALL’de Güncel Tedavi Protokollerinin Sunumları Oturumu İzle
08:45 - 09:30 B Hücreli ALL Tedavi Protokolü
Prof. Dr. Adalet Meral Güneş
09:30 - 10:10 T Hücreli ALL Tedavi Protokolü
Prof. Dr. Hale Ören
10:10 - 10:50 Philadelphia Pozitif ALL Tedavi Protokolü
Prof. Dr. Neşe Yaralı
10:50 - 11:30 İnfant ALL Tedavi Protokolü
Doç. Dr. Ali Fettah
11:30 - 11:45 Kahve Arası
11:45 - 12:30 UYDU SEMPOZYUMU (PFİZER)

Onun Gözünden Onun Dünyası ve Hemofili
Prof. Dr. Canan Albayrak, Prof. Dr. Serap Karaman
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:15 UYDU SEMPOZYUMU (SANTA FARMA)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bülent Antmen

Tedavi Demirden Ağır Olmasın
Prof. Dr. Alphan Küpesiz
14:30 - 15:00 Eritrosit Hastalıkları ve Hemoglobinopatiler Alt Çalışma Grubu 2020 - 2021 Faaliyet Toplantısı

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Serap Karaman

Konuşmacılar:
Dr. Öğr. Üyesi Defne Ay Tuncel
Uzm. Dr. Ayça Koca Yozgat
Prof. Dr. Can Acıpayam
15:00 - 15:30 Hemostaz / Tromboz / Hemofili Alt Çalışma Grubu 2020 - 2021 Faaliyet Toplantısı

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Canan Albayrak

Konuşmacılar:
Doç. Dr. Dilek Gürlek Gökçebay
Uzm. Dr. Kahraman Öncel
15:30 - 16:00 Hematolojik Maligniteler (Lösemiler) Alt Çalışma Grubu 2020 - 2021 Faaliyet Toplantısı

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Adalet Meral Güneş

Konuşmacılar:
Prof. Dr. Hale Ören
Prof. Dr. Neşe Yaralı
Doç. Dr. Ali Fettah
16:00 - 16:30 Aferez / Transfüzyon Alt Çalışma Grubu 2020 - 2021 Faaliyet Toplantısı

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Dilek Gürlek Gökçebay

Konuşmacılar:
Uzm. Dr. Ayşe Bozkurt Turhan
Doç. Dr. İbrahim Eker
16:30 - 17:00 Erken - Geç Yan Etkiler ve Destek Tedaviler Alt Çalışma Grubu 2020 - 2021 Faaliyet Toplantısı

Oturum Başkanı: Melike Sezgin Evim

Konuşmacılar:
Ersin Töret
Zeliha Güzelküçük
Neslihan Karakurt
17:00 - 17:30 Laboratuvar Alt Çalışma Grubu 2020 - 2021 Faaliyet Toplantısı

Oturum Başkanı:Özlem Arman Bilir

Konuşmacılar:
Uzm. Dr. Sultan Aydın Köker
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Canan Özdemir
17:30 - 18:00 Kemik İliği Yetersizlikleri Alt Çalışma Grubu 2020 - 2021 Faaliyet Toplantısı

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şule Ünal Cangül

Konuşmacı:
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ziya Aral
18:00 - 18:30 Histiyositoz Alt Çalışma Grubu 2020 - 2021 Faaliyet Toplantısı

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Erol Erduran

Konuşmacılar:
Prof. Dr. Namık Yaşar Özbek
Doç. Dr. Deniz Tuğcu
Doç. Dr. Ali Fettah
18:30 - 19:00 Kemik İliği Transplantasyonu Alt Çalışma Grubu 2020 - 2021 Faaliyet Toplantısı

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali Bülent Antmen

Konuşmacılar:
Prof. Dr. Suar Çakı Kılıç
Dr. Öğr.Üyesi Ömer Doğru
19:00 - 19:30 Nutrisyonel Anemiler Alt Çalışma Grubu 2020 - 2021 Faaliyet Toplantısı

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Namık Yaşar Özbek

Konuşmacılar:
Prof. Dr. Erol Erduran
Prof. Dr. Meryem Albayrak
Uzm. Dr. Yeter Düzenli Kar
20:30 Akşam Yemeği
28 Mayıs 2022, Cumartesi
08:00 - 08:45 UYDU SEMPOZYUMU (AMGEN)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gülyüz Öztürk

Relaps / Refrakter B-ALL Tedavisinde Blinatumomab Etkinliği
Prof. Dr. Bülent Antmen, Prof. Dr. Musa Karakükçü
08:45 - 09:30 OLGULARLA LENFOPROLİFERATİF HASTALIKLAR

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Tiraje Celkan, Prof. Dr. Murat Söker
08:45 - 09:05 Olgu Sunumu ile ALPS
Prof. Dr. Suar Çakı Kılıç
09:05 - 09:25 Olgu Sunumu ile EBV İlişkili Lenfoproliferatif Hastalık
Doç. Dr. Fatih Erbey
09:25 - 09:30 Tartışma
09:30 - 09:45 Kahve Arası
09:45 - 10:30 UYDU SEMPOZYUMU (GENVEON)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kaan Kavaklı

Hemofili Tedavisinde Yeni Bir Ses, Yeni Bir Nefes
Prof. Dr. Peyman Eshghi, Doç. Dr. Yılmaz Ay
10:30 - 11:20
OLGULAR İLE NADİR HEMATOLOJİK HASTALIKLAR Oturumu İzle


Oturum Başkanları: Prof. Dr. Erol Erduran, Prof. Dr. M. Fatih Azık
10:30 - 10:50 Trombotik Mikroanjiyopati
Doç. Dr. Tekin Aksu
10:50 - 11:10 Gaucher Hastalığı
Doç. Dr. Zeynep Canan Özdemir
11:10 - 11:20 Tartışma
11:20 - 11:50 PEDİATRİK HEMATOLOJİ VE ONKOLOJİDE MİKROBİYATA

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Davut Albayrak
11:20 - 11:50 Pediatrik Hematoloji ve Onkolojide Mikrobiyata
Prof. Dr. Ener Çağrı Dinleyici
11:50 - 12:30 Kapanış ve Dilekler