Önemli Tarihler

Bildiri Son Gönderim Tarihi
11 Mart 2022

Bildiri Değerlendirme Sonuçları Kabul / Red Bildirim Tarihi
21 Mart 2022

İndirimli Kayıt - Konaklama Son Tarihi
25 Mart 2022

Sempozyum Tarihleri
25 - 28 Mayıs 2022