Poster Bildiri Program

Plazma 1
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Avni Atay, Uzm. Dr. Çetin Timur

26 Mayıs 2022, Perşembe
17:30 - 19:00
PB1 Nötropenik Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi
Şefika Akyol, Özlem Tüfekçi, Şebnem Yılmaz, Hale Ören
PB2 Herediter Hiperferrinetimi- Katarakt Sendromu: İki olgu sunumu
Duygu Aydın, Sema Aylan Gelen, Emine Zengin, Nazan Sarper
PB3 Wolman Hastalığı ile İzlenen Çocuk Hastanın İlerleyici Yaygın Trombozunun Kateterden Direkt Uygulanan Trombolitik ile Tedavisi
Alperen Kahraman, Zühre Kaya, Emine Akkuzu, Fatih Süheyl Ezgü, Sırma Karamercan, Leyla Tümer, Ülker Koçak
PB4 Topikal Lidokain Uygulanması Sonrası Gelişen Methemoglobinemi ve Sekonder Hemofagositik Lenfohistiyositoz
Yurday Öncül, Nagehan Aslan, Arzu Akyay
PB5 Blue Bleb Rubber Nevus Sendromu
Yurday Öncül, Arzu Akyay
PB7 Naftalin İntoksikasyonu Sonucu Hemolitik Anemi ve Methemoglobinemi gelişen, G6PDH Enzim Eksikliği Tanısı Alan Bir Olgu
İlknur Fidancı, Zeynelabidin Öztürk, Hazal Eryılmaz, Ali Fettah, Emel Özyürek, Medine Ayşin Taşar
PB8 Hematolojik Bulgularla Başvuran ve Di George Sendromu Tanısı Alan Olgular
Nilgün Eroğlu, Muhsin Elmas, Başak Göğüs, Yeter Düzenli Kar, İbrahim Eker
PB9 Seruloplazmin geninde yeni bir varyant saptanan en genç aseruloplazminemi olgusu
Veysel Gök, Alper Özcan, Sinem Özer, Filiz Karaman, Esra Aykutlu, Ebru Yılmaz, Musa Karakükçü, Atıl Bişgin, Ekrem Ünal
PB10 Refrakter Hodgkin Lenfoma Tanılı Hastada Saptanan UBE2A Genindeki Mutasyonun T Hücre Yanıtına Etkilerinin İncelenmesi
Ebru Yılmaz, Yeşim Haliloğlu, Sinem Özer, Görkem Arıcı, Alper Özcan, Musa Karakükcü, Atıl Bişgin, Ahmet Eken, Ekrem Ünal
PB11 Lizinürik Protein İntoleransının Bir Komplikasyonu: İntermittan Hemofagositik Lenfohistiyositoz
Şefika Akyol, Şebnem Yılmaz, Özlem Tüfekçi, Nur Arslan, Hale Ören
PB12 Bölümümüzde Son 10 Yılda, ''Eritrositoz'' Nedeni ile İncelenen Hastaların Özellikleri: Yeni Bir Algoritma İhtiyacı
Defne İde, Lale Olcay, Fatma Burcu Belen Apak, Yunus Kasım Terzi, Namık Yaşar Özbek
PB13 Lenfosit Adoptör Proteni (LNK) Geninde Yeni Tanımlanan Patojenik Varyant İle İlişkili Primer Myelofibrosis Tanısı Alan Çocuk Hastanın Klinik ve İmmünolojik Özelliklerinin Karakterize Edilmesi
Alper Özcan, Turan Güzel, Kübra Ateş, Kübra Aslan, Ebru Yılmaz, Musa Karakükçü, Halit Canatan, Ahmet Eken, İbrahim Tekedereli, Ekrem Ünal
PB14 Polisitemi ile Başvuran Hastada Hemoglobin Andrew Minneapolis Tanısı ve Yönetimi
Mustafa Bilici, Serap Karaman, Ayşegül Ünüvar, Deniz Tuğcu, Gülşah Tanyıldız, Ayça Dilruba Aslanger, Oya Uyguner, Rumeysa Tuna Deveci, Şifa Şahin, Zeynep Karakaş
Plazma 2
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Zafer Bıçakçı, Doç. Dr. Tuba Hilkay Karapınar

26 Mayıs 2022, Perşembe
17:30 - 19:00
PB15 Çocuk Aferez Ünitesinde Yapılan Aferez İşlemlerinin Özellikleri: Tek Merkez Deneyimi
Zeliha Güzelküçük, İkbal Ok Bozkaya, Figen Sert, Abdurrahman Kara, Namık Yaşar Özbek
PB16 Hepatit İlişkili Aplastik Anemi Tanısı ile İzlenen Bir Çocukta Phialemonium Curvatuma Bağlı İnvazif Mantar Enfeksiyonu
Hülya Kangal Şimşek, Canan Albayrak, Ünsal Özgen, Emine Hafize Erdeniz, Oğuz Salih Dinçer, Asuman Birinci
PB17 Brusellozun Hematolojik Etkileri
Abdullah Aslan, Arzu Akyay, Yurday Öncül
PB18 Polisiteminin Nadir Bir Nedeni Olarak; HbD Los Angeles
Gelincik Rana Aras, Volkan Köse, Turan Bayhan, Namık Yaşar Özbek
PB19 Konjenital Sferositik Olmayan Hemolitik Anemi Olgusu: Hekzokinaz Enzim Eksikliği
Sema Aylan Gelen, Emi̇ne Zengi̇n, Esra Işi̇k, Duygu Aydi̇n, Hüseyi̇n Onay, Ferda Özki̇nay, Nazan Sarper
PB20 Pirüvat Kinaz Eksikliği İçin Enzim Düzeyi Bakmak Yeterli Mi?
Talha Üstüntaş, Hüseyin Tokgöz, Ayşe Şimşek, Ümran Çalışkan
PB21 Kalıtsal Hemolitik Anemili Olgularda Covid 19 Enfeksiyonu Kliniği ve Aşılama Tutumları
Gülnara Kibar, Gökçe Merdançetiner, Sevde Nur Vural, Şeyma Güney, Ümran Koral, Meryem Albayrak
PB22 Herediter Sferositoz ile Karışan Glukoz Fosfat İzomeraz Eksikliği Olgusu
Ayşen Türedi Yıldırım, Hülya Türkmen, Selcan Zeybek, Hüseyin Gülen
PB23 Allojenik Kök Hücre Nakli Sonrası Dirençli Graft Versus Host Hastalığı Yönetiminde Dirençli SARS-CoV-2 RNA Pozitifliğinin Akut Lösemili Çocuk Hastada Seyri
Sevgi Daşdemir, Zühre Kaya, Sırma Karamercan, Ülker Koçak
PB24 Kronik Graft Versus Host Hastalığında Nadir Görülen Bir Bulgu: Hiperkolesterolemiye Bağlı Psödohiponatremi
Arzu Akyay, Yurday Öncül, Emine Çamtosun, Emine Saliha Ceylan
PB25 Hiponatremi ve Hiperkaleminin Nadir Bir Nedeni: Takrolimus İlişkili Tübülopati
Aslı Turgutoğlu Yılmaz, Özlem Arman Bilir, Nergiz Öner, Sare Gülfem Özlü, Dilek Gürlek Gökçebay, Namık Yaşar Özbek
PB26 ERCC6L2 ile İlişkili Kalıtsal Kemik İliği Yetmezliği Sendromu: Vaka Sunumu
Şifa Şahin, Deniz Tuğcu, Mustafa Bilici, Gözde Yeşil, Ayşegül Ünüvar, Serap Karaman, Gülşah Tanyıldız, Şule Ünal, Hasibe Nesligül Gönen, Arda Çetinkaya, Gülçin Yeğen, Zeynep Karakaş
PB27 Adenozin Deaminaz 2 Eksikliği Olan İki Kardeş Olgunun Birbirinden Farklı Fenotipik Özellikleri
Tekin Aksu, Nurten Akarsu, Arda Çetinkaya, Fatma Gümrük, Şule Ünal
Plazma 3
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Can Acıpayam, Doç. Dr. Ayşen Türedi Yıldırım

26 Mayıs 2022, Perşembe
17:30 - 19:00
PB28 Akut Lenfoblastik Tedavisi Alan Hastalarda E. Coli Asparaginaz ile Alerjisi Gelişen Hastalarda Erwinase ve Pegasparginase Verilmesi ile İkinci Alerji: Hangisini İkinci İlaç Olarak Seçelim?
Davut Albayrak, Canan Albayrak
PB29 Transvers Sinus Trombozu İle Prezente Olan Akut Myeloid Lösemi, Vaka Örneği
Metin Çil, Nihal Boz, Hatice İlgen Şaşmaz, Göksel Leblebisatan, Ayşe Nur Akınel
PB30 Malign Hiperkalsemi ile Tanı Alan Akut Lenfoblastik Lösemi Olgusu
Emine Zengin, Fatih Kılcı, Duygu Aydın, Serdar Karagüzel, Filiz Çizmecioğlu Jones, Sema Aylan Gelen, Nazan Sarper
PB31 Büyüme Hormon Tedavisi Alan Noonan Sendromlu Bir Çocukta T-hücreli Akut Lenfoblastik Lösemi
Elifsu Gözde Keser, Zühre Kaya, Ülker Koçak, Sırma Karamercan, Esra Döğer, Ganimet Öner
PB32 Covid-19 Tanısı Alan Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji Hastalarının Değerlendirilmesi
Yasin Yılmaz, Gülşah Tanyıldız, Şifa Şahin, Cansu Ceren Eryılmaz, Mustafa Bilici, Serap Karaman, Deniz Tuğcu, Ayşegül Ünüvar, Zeynep Karakaş
PB33 Çocukluk Çağı Akut Lenfoblastik Lösemili Hastalarımızda Metotreksat İlişkili İnmeler: Tek Merkez Deneyimi
Oğuz Salih Dinçer, Canan Albayrak, Ünsal Özgen, Hülya Kangal Şimşek
PB34 T- Hücreli Akut Lenfoblastik Lösemi Hastasında Testiküler Germ Hücreli Tümör Olgusu
Çetin Timur, Mustafa Asım Yörük, Nevin Yalman, Fatma Tülin Şimşek, Aslıhan Dağdeviren Ercan
PB35 Relaps/Refrakter Akut Lenfoblastik Lösemi Tanılı İki Olguda Blinatumomab Deneyimi
Begüm Şirin Koç, Funda Tekkeşin, Selime Aydoğdu, Suar Çakı Kılıç
PB36 Akut Lenfoblastik Lösemi Tedavisi Sırasında Gelişen Nadir Bir Komplikasyon: Unilateral Vokal Kord Paralizisi
Begüm Şirin Koç, Funda Tekkeşin, Selime Aydoğdu, Suar Çakı Kılıç
PB37 Covid-19 İlişkili Mukormikozis ve Hemafagositik Lenfohistiyozis ile Prezente Juvenil Miyelomonositik Lösemi Olgusu
Kübra Aslan, Hatice Beyza Akkan, Fırat Özçelik, Kerem Kökoğlu, Alper Özcan, Can Acıpayam, Ayşenur Kısaarslan, Benhur Şirvan Çetin, Özlem Canöz, Munis Dündar, Halit Canatan, Ekrem Ünal
PB38 DOCK8 Eksikliği Nedeniyle İzlenen Bir Hastada Akut Myeloid Löseminin Başarılı Tedavisi
Fatma Tuba Yildirim, Dilek Gürlek Gökçebay, Özlem Arman Bilir, Turan Bayhan, Neşe Yaralı, İkbal Ok Bozkaya, Namık Yaşar Özbek
PB39 Akut Lenfoblastik Lösemili Düşük ve Orta Gelirli Çocukların Tedavisinde Değiştirilmiş Jude Total Therapy XV Protokolünün Sonuçları: Marmara Deneyimi
Barış Yılmaz, Ahmet Koç, Ömer Doğru, Burcu Tufan Taş, Rabia Emel Şenay
PB40 Daunorubisine Bağlı Palmar Eritem Gelişen Akut Lenfoblastik Lösemi Olgusu
Emre Çapkınoğlu, Ali Fettah, Azize Ceren Kılcı, Şule Yeşil, Şeyma Ünüvar Gök, Burçak Kurucu, Nergiz Öner, Melda Berber Hamamcı, Gürses Şahin
PB41 Akut Lenfoblastik Lösemili Çocukta Posterior Reversible Ensefalopati Sendromu
V. Hülya Üzel, Büşra Avınca, Murat Söker
Plazma 4
Oturum Başkanları:Prof. Dr. Yasemin Altuner Torun, Doç. Dr. Tekin Aksu

26 Mayıs 2022, Perşembe
17:30 - 19:00
PB42 MLL Gen Yeniden Yapılanması Olan Akut Lenfoblastik Lösemi Tanılı Çocuk Hastalarda Gen Ekspresyonu Analizi ve Yeni Tedavi Hedeflerinin Bulunması: GEO Veritabanı Verilerinin Biyoinformatik Yöntemler ile Analizi
Volkan Köse, Turan Bayhan
PB43 Sekonder Akut Promyelositik Lösemi Gelişen İki Olgu
Ayça Koca Yozgat, Melek Işık, Burçin Kurtipek, Fatma Tuba Yıldırım, Volkan Köse, Turan Bayhan, Neşe Yaralı
PB44 T-Hücreli Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) Hastalarında Nelarabin Deneyimimiz
Fatma Tuba Yildirim, Dilek Kaçar, Volkan Köse, Ayça Koca Yozgat, Melek Işık, Zeliha Güzelküçük, Özlem Arman Bilir, Turan Bayhan, Dilek Gürlek Gökçebay, İkbal Ok Bozkaya, Namık Yaşar Özbek, Neşe Yaralı
PB45 Lösemi Tanısı ile Kemoterapi Alan Hastalarımızda COVID-19 Enfeksiyonu
Ayça Koca Yozgat, Melek Işık, Dilek Kaçar, Zeliha Güzelküçük, Burçin Kurtipek, Aslı Turgutoğlu, Özlem Arman Bilir, Turan Bayhan, Dilek Gürlek Gökçebay, İkbal Ok Bozkaya, Namık Yaşar Özbek, Neşe Yaralı
PB46 Relaps Akut Lenfoblastik Lösemi Hastasında Fırsatçı Akciğer Enfeksiyonu Etkeni: {Rothia Mucilaginosa}
Nurgül Karakaya, Tuba Hilkay Karapınar, Işık Odaman Al, Yeşim Oymak
PB47 Akut Lenfoblastik Lösemili Olguda Gelişen Fusarium Enfeksiyonu
Hülya Türkmen, Ayşen Türedi Yıldırım, Hüseyin Gülen
PB48 Pediatrik Kronik Myeloid Lösemi Hastasında Ponatinib Deneyimi
Mustafa Bilici, Serap Karaman, Ayşegül Ünüvar, Deniz Tuğcu, Gülşah Tanyıldız, Rumeysa Tuna Deveci, Gülçin Yeğen, Şifa Şahin, Zeynep Karakaş
PB49 Akut Lösemi Tanısı Alan Çocuk Olguların Başvuru Yakınmaları, Fizik Bakı Bulguları ve Tanı Anı Laboratuvar Sonuçları İle Retrospektif Değerlendirilmesi
Tuğba Arkin Yirtimci, Salih Güler, Melike Sezgin Evim, Birol Baytan, Adalet Meral Güneş
PB50 Covid 19 İlişkili Akut İmmün Trombositopenik Purpura
Pelin Arslan, Yurday Öncül, Arzu Akyay
PB51 Nadir Bir Trombooklüzif Vaskülopati Nedeni: Livedoid Vaskülit
Zeliha Güzelküçük, Tuba Kurt, Dilek Gürlek Gökçebay, Neşe Yaralı, Banu Çelikel Acar, Namık Yaşar Özbek
PB52 Çocuk Hematoloji Polikliniğine Anormal Uterin Kanama ile Başvuran Hastaların Kanama Diyatezi Açısından Değerlendirilmesi
Aytül Temuroğlu, Ömer Uysal
PB53 Lemierre’s Sendromu: Antibiyotik ve Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin ile Tedavi Edilen 5 Çocuk Hasta
Volkan Köse, Zeliha Güzelküçük, Yunus Murat Akçabelen, Dilek Gürlek Gökçebay, Hüsniye Neşe Yaralı, Namık Yaşar Özbek
PB54 Growth Arrest-Specıfıc 6 Geninde Homozigot Mutasyon ile İlişkili Rekürren Serebral Arterial Enfakt Geliştiği Düşünülen 10 Yaşında Bir Pediatrik Olgu
Başak Göğüş, Muhsin Elmas, Nilgün Eroğlu, Yeter Düzenli Kar, İbrahim Eker
PB55 Oral demir replasmanına rağmen düzelmeyen hipokrom mikrositer anemi
Gökçe Pınar Reis, Erol Erduran, Ayşenur Bahadır