Sözel Bildiri Programı

Sözel Bildiri Oturumu 1
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Elif İnce

26 Mayıs 2022, Perşembe
17:30 - 19:00
Salon 1
17:30 - 17:38 SB1 Çocukluk Çağı Akut Lenfoblastik Lösemi Tedavisinde Keskin Bir Viraj; L-Asparaginaz Hipersensitivitesi
Burçak Kurucu, Ali Fettah, Şule Yeşil, Emre Çapkınoğlu, Azize Ceren Kılcı, Şeyma Ünüvar Gök, Nergiz Öner, Gürses Şahin
17:38 -17:46 SB2 Akut Miyeloid Lösemi Yönetiminde Yeni Nesil Sekanslamanın Yeri: Tek Merkez Deneyimi
Dilek Kaçar, Büşranur Çavdarlı, Ayça Koca Yozgat, Melek Işık, Fatma Burçin Kurtipek, Fatma Tuba Yıldırım, Turan Bayhan, Dilek Gürlek Gökçebay, Neşe Yaralı
17:46 - 17:54 SB3 Çocukluk Çağında Philadelphia-Pozitif Akut Lenfoblastik Lösemi- Tek Merkez Deneyimi
Melek Işık, Zeliha Güzelküçük, Dilek Kaçar, Ayça Koca Yozgat, Dilek Gürlek Gökçebay, Turan Bayhan, Özlem Arman Bilir, İkbal Ok Bozkaya, Namık Yaşar Özbek, Neşe Yaralı
17:54 - 18:02 SB4 Akut Lösemili Çocuklarda Hemovision Translokasyon Paneli Sonuçlarının Kromozom Analizi,FISH ve PCR Sonuçları ile Karşılaştırılması
Ozan Anıl Akın, Mediha Akcan, Özgür Cartı, Yusuf Ziya Aral, Dilara Akın, İbrahim Halil Erdoğdu
18:02 - 18:10 SB5 ALL-IC 2009 Protokolü ile Tedavi Edilen Akut Lenfoblastik Lösemili Çocukların Genel ve Olaysız Sağkalım Oranları: 12 ve 17 Yılları
Ali Ayçiçek, Ezgi Paslı Uysalol, Sibel Tekgündüz, Esra Arslantaş, Müge Gökçe, Özlem Terzi, Hüseyin Avni Solgun, Özgü Hançerli, Duygu Yıldırgan, Ayşe Karagenç, Saide Ertük, Cengiz Bayram
18:10 - 18:18 SB6 Akut Lenfoblastik Lösemili Çocuk Hastalarda Tedavi Sırasında Gelişen Santral Sinir Sistemi Trombozlarının Değerlendirilmesi: Çok Merkezli Çalışma
Zeliha Güzelküçük, Sema Aylan Gelen, Hüseyin Tokgöz, Alper Özcan, Yılmaz Ay, Ayşenur Bahadır, Ayşe Ceyda Ören, Aylin Canbolat Ayhan, Arzu Akyay, Burcu Akıncı, Ayşegül Ünüvar, Ali Fettah, Zühre Kaya, Bilgen Işık, İbrahim Eker, Serap Karaman, Ayşen Türedi Yıldırım, Mehmet Fatih Orhan, Yeşim Oymak, Çetin Timur, Hale Ören, Nalan Yazıcı, Neslihan Karakurt, Ersin Töret, Melike Sezgin Evim
18:18 - 18:26 SB7 Pediatrik Akut Lenfoblastik Lösemide Fetal Büyüme Geriliğinin Geç Komplikasyonlarla İlişkisi
Burçak Kurucu, Ali Fettah, Şule Yeşil, Nergiz Öner, Melda Berber Hamamcı, Emre Çapkınoğlu, Azize Ceren Kılcı, Şeyma Ünüvar Gök, Gürses Şahin
18:26 - 18:34 SB8 Pediatrik Akut Lenfoblastik Lösemide Tanıda Kemik İliği Fibrozisi Varlığının İndüksiyon Tedavi Yanıtı ile İlişkisinin Değerlendirilmesi
Çiğdem Özdemir, Nilgün Eroğlu, Yeter Düzenli Kar, Hilal Susam Şen, Yiğit Şenol, İbrahim Eker
18:34 - 18:42 SB9 T Hücreli Akut Lenfoblastik Lösemi Olgularında Aberran Ekspresyonların İncelenmesi
Çiğdem Özdemir, Yeter Düzenli Kar, Nilgün Eroğlu, Merve Şahin, İbrahim Eker
18: 42 - 18:50 SB10 Pediatrik Akut Lenfoblastik Lösemi Hastalarında İmmünohistokimyasal Bulguların, Akım Sitometrik Bulgular İle Korelasyonunun Değerlendirilmesi
Çiğdem Özdemir, Yeter Düzenli Kar, Nilgün Eroğlu, Yiğit Şenol, İbrahim Eker
Sözel Bildiri Oturumu 2
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Yıldız Yıldırmak, Doç. Dr. Orhan Gürsel

26 Mayıs 2022, Perşembe
17:30 - 19:00
Salon 2
17:30 - 17:38 SB11 Türk Pediatrik Hematoloji Derneği Akut Maligniteler Alt Çalışma Grubunun Lösemi Merkezlerini ve Hekim Uygulamalarını Değerlendirme Anketi
Ali Fettah, Neşe Yaralı, Hale Ören, Adalet Meral Güneş
17:38 -17:46 SB12 Akut Lösemi Tedavisi Sırasında Hastalarımızda Gelişen COVİD-19 Enfeksiyonlarının Klinik ve Laboratuar Bulguları
Hülya Kangal Şimşek, Canan Albayrak, Ünsal Özgen, Emine Hafize Erdeniz, Oğuz Salih Dinçer
17:46 - 17:54 SB13 2010-2020 Yılları Arasında Tedavisi Tamamlanmış Remisyondaki Pediatrik Akut Lenfoblastik Lösemi Tanılı 110 Hastanın Tedavi İlişkili Kardiyolojik Komplikasyonlarının Geriye Dönük Değerlendirilmesi
Kenan Turgutoğlu, Ayşe Ceyda Ören, Emre Kıymık, Esra Pekpak Şahinoğlu, Sinan Akbayram
17:54 - 18:02 SB14 Akut Lenfoblastik Lösemili Çocuklarda Vinkristin Nöropatisinin Değerlendirilmesi
Hilal Betül Camızcı, Hüseyin Tokgöz, Ayşe Şimşek, Ümran Çalışkan, Hüseyin Çaksen, Figen Güney
18:02 - 18:10 SB15 Akut Lösemide Yoğun Kemoterapi Uygulamalarının Antropometrik Ölçüler Üzerine Etkisi
Selime Aydoğdu
18:10 - 18:18 SB16 Akut Lenfoblastik Lösemili Çocuklarda İndüksiyon Tedavisi Sırasında Gelişen Febril Nötropeni Ataklarının Retrospektif Değerlendirilmesi
Salih Güler, Melike Sezgin Evim, Solmaz Çelebi, Mustafa Hacımustafaoğulları, Birol Baytan, Adalet Meral Güneş
18:18 - 18:26 SB17 Akut Lösemili Hastalarımızda Enfeksiyon Bulgularının Değerlendirilmesi
Dilara Ünal, Mehmet Ceyhan, Tekin Aksu, Fatma Visal Okur, Barış Kuşkonmaz, Selin Aytaç, Duygu Uckan Cetinkaya, Fatma Gümrük, Şule Ünal
18:26 - 18:34 SB18 Demir Eksikliği Anemisi Tanısı ile Takip Edilen Hastalarda Parenteral Demir Tedavisinin Demografik Dağılımı ve Laboratuvar Verilerinin İncelenmesi
Şeyma Ünüvar Gök, Nergis Öner, Ali Fettah, Emre Çapkınoğlu, Burçak Kurucu, Ceren Kılcı, Melda Berber, Şule Yeşil, Gürses Şahin
18:34 - 18:42 SB19 Demir eksikliği anemisi olan çocuklarda trombin jenerasyon testi ile trombin üretiminin ölçülmesi
Umur Özdöl, Zeynep Canan Özdemir, Ersin Töret, Hülya Özen, Özcan Bör
18: 42 - 18:50 SB20 Koronavirus ile İlişkili Multisistem İnflamatuar Sendrom Tanılı Çocuklarda Trombosit Kitle İndeksi Prognostik Bir Belirteç Olarak Kullanılabilir mi?
İbrahim Eker, Ayşegül Bükülmez, Ayhan Pektaş, Yeter Düzenli̇ Kar, Nilgün Eroğlu, Mehmet Çeleğen, Yiğit Şenol, Ayşe Çıtak, Baran Gül, Begüm Soyalan, Deniz Durmuş, Melissa Karataş
Sözel Bildiri Oturumu 3
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ünsal Özgen, Prof. Dr. Birol Baytan

26 Mayıs 2022, Perşembe
17:30 - 19:00
Salon 3
17:30 - 17:38 SB21 Talasemi Taşıyıcı ve Demir Eksikliği Ayırıcı Tanısında Yeni Eritrosit ve Retikülosit Parametrelerinin Rolü
Büşra Topuz Türkcan, Zühre Kaya, Emine Sırma Karamercan, Ülker Koçak
17:38 -17:46 SB22 Gestasyon Yaşına Göre Yenidoğan Bebeklerde Yeni Eritrosit, Retikülosit, Lökosit ve Trombosit Parametrelerinin Değerlendirilmesi
Aslıhan Çomruk, Zühre Kaya, Serap Kırkız, Canan Türkyılmaz, Esin Koç, Ülker Koçak
17:46 - 17:54 SB23 Çocukluk Çağı Kronik İTP Hastalarında Eltrombopag Deneyimi
Funda Tekkeşin
17:54 - 18:02 SB24 Nadir Faktör Eksikliklerinde Tedavi ve Proflaksi Yönetimi
Huseyin Avni Solgun, Özlem Terzi, Sibel Tekgündüz, Saide Ertürk, Ali Ayçiçek
18:02 - 18:10 SB25 Çocuk Kanser Hastalarında COVİD-19 Antikor Düzey Tayini ile Asemptomatik COVİD-19 Enfeksiyon Geçirme Oranının Değerlendirilmesi
Ayşenur Bahadır, Esra Özkaya, Erol Erduran, İlknur Tosun, Gökçe Pınar Reis, Gülay Kaya
18:10 - 18:18 SB26 Yapay Zeka, Periferik Kan Yaymasıyla Formül Lökosit İncelemesinde Klinisyenin Yerini Almaya Hazır mı?
Nilgün Eroğlu, Yeter Düzenli Kar, Yiğit Şenol, İbrahim Eker
18:18 - 18:26 SB27 Çocuk Hematolojide Zor ve Nadir Olgular: Hematogenetik Konseyleri
Yeter Düzenli Kar, Nilgün Eroğlu, Başak Göğüş, Muhsin Elmas, İbrahim Eker
18:26 - 18:34 SB28 Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Alanında Mecburi Hizmet Görev Süresi Boyunca Karşılaşılan Sorunlar, Çalışma Koşullarının İstatistiksel Verilerle Yorumlanması ve Hastanemizdeki Gelişmeler
Mustafa Cemaloğlu, Sevde Sena Karataşlıoğlu, Yunus Doğramacı
18:34 - 18:42 SB29 Çocuk Hematoloji-Onkoloji Servisinde Rekombinan İnsan Doku Tipi Plazminojen Aktivatörü (rt-pa) ile Tıkalı Kateterlerin Açılması
Ersin Toret, Zeynep Canan Ozdemir, Ayse Kaymaz, Ozcan Bor
18: 42 - 18:50 SB30 COVID-19 Pandemisi Öncesinde Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Hastalarında Viral Solunum Yolu Enfeksiyonlarının Değerlendirilmesi
Leyla Valiyeva, Deniz Tuğcu, Mustafa Bilici, Şifa Şahin, Rumeysa Tuna, Ayşegül Ünüvar, Serap Karaman, Gülşah Tanyıldız, Selda Hançerli, Sevim Meşe, Ali Ağaçfidan, Zeynep Karakaş
Sözel Bildiri Oturumu 4
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sinan Akbayram, Prof. Dr. Barış Malbora

26 Mayıs 2022, Perşembe
17:30 - 19:00
Salon 4
17:30 - 17:38 SB31 Çocuk Hastalarda Kan ve / veya Kan ürünü İlişkili Akut Transfüzyon Reaksiyonları: Tek Merkez Deneyimi
Zeliha Güzelküçük, Dilek Gürlek Gökçebay, Ayça Koca Yozgat, Dilek Kaçar, İkbal Ok Bozkaya, Neşe Yaralı, Namık Yaşar Özbek
17:38 -17:46 SB32 Beta Talasemi Tanılı Hastalarda HLA Allel Sıklığı ve Dağılımı
Yasin Yılmaz, Zeynep Karakaş, Ayşe Erol, Demet Kıvanç, Mediha Süleymanoğlu, Hayriye Şentürk Çiftçi, Çiğdem Çınar, Serap Karaman, Mustafa Bilici, Ayşegül Ünüvar, Deniz Tuğcu, Gülşah Tanyıldız, Fatma Savran Oğuz
17:46 - 17:54 SB33 İstanbul Tıp Fakültesinde İmmün Trombositopenik Purpura (İTP) Tanısı İle Takip Ve Tedavi Edilen Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi
Büşra Soysal, Serap Karaman, Ayşegül Ünüvar, Mustafa Bilici, Şifa Şahin, Sema Anak, Ömer Devecioğlu, Deniz Tuğcu, Gülşah Tanyıldız, Zeynep Karakaş
17:54 - 18:02 SB34 Çocuklarda Otoimmün ve Otoinflamatuar Hastalıkların Seyrinde Tromboz
Yunus Murat Akcabelen, Volkan Köse, Zeliha Güzelküçük, Dilek Kaçar, Dilek Gürlek Gökçebay, Banu Acar, Neşe Yaralı, Namık Yaşar Özbek
18:02 - 18:10 SB35 Beta Talasemi Major Hastalarında Kan Transfüzyonu Sırasında İnfüzyon Pompası Kullanımı Hemolizi Arttırır mı?
Aslı Turgutoğlu Yılmaz, Dilek Gürlek Gökçebay, Naci Yılmaz, Salim Neşelioğlu, Özcan Erel, Namık Yaşar Özbek
18:10 - 18:18 SB36 Kan Merkezi Donörlerinde İzohemaglutinin Titreleri
Didem Soydemir, Yasin Yılmaz, Melek Yanaşık, Arzu Akçay, Gülyüz Öztürk, Zeynep Karakaş
18:18 - 18:26 SB37 Akut Lösemili Çocuklarda Allojeneik Hematopoietik Kök Hücre Nakli Sonrası Relaps Tedavi Sonuçları: Tek Merkez Deneyimi
Utku Aygüneş, Barbaros Şahin Karagün, İlgen Şaşmaz, Bülent Antmen
18:26 - 18:34 SB38 Doğumsal Trombositopeniye Neden Olan {GNE} Mutasyonuna Sahip İnfantta Hematopoetik Kök Hücre Nakli Deneyimi
Enes Mehmet Türkoğlu, Ebru Yılmaz, Liam Cato, Mariel Wissmann, Alper Özcan, Musa Karakükçü, Vijay Sankaran, Ekrem Ünal
18:34 - 18:42 SB39 Ailevi Hemofagositik Lenfohistiyositozun Klinik Spektrumu: Orta ve Güney Doğu Anadolu’daki Referans Merkezlerin Deneyimi
Şefika Akyol, Ebru Yılmaz, Hüseyin Tokgöz, Esra Pekpak, Alper Özcan, Demet Kuşçu, Ayşe Ceyda Ören, Habibe Selver Durmuş Armağan, Can Acıpayam, Turan Güzel, Defne Ay Tuncel, Kübra Aslan, Sinan Akbayram, Musa Karakükçü, Ümran Çalışkan, Türkan Patıroğlu, Mehmet Akif Özdemir, Ekrem Ünal
18: 42 - 18:50 SB40 Hematopoietik Kök Hücre Nakli Hazırlama Rejiminde Treosülfan Kullanımı, Tek Merkez Deneyimi
Nihan Bayram, Yöntem Yaman, Kürşat Özdilli, Işık Odaman Al, Serdar Nepesov, Murat Elli, Sema Anak